Practice s2

How Can We Help You

Area Of Practice

Çështje Penale

Ceshtje Penale Studio ParmaLaw Regulatory ALBANIA  është maksimalisht e fokusuar në mbrojtjen ligjore dhe respektimin e

Read More

Ceshtje Administrative

Ceshtje Administrative Studio  PharmaLaw  Regulatory Albania  ofron konsulecë ligjore dhe përfaqësim përpara të gjitha gjykatave në

Read More

Ceshtje familjare

Avokat per ceshtje familjare Studio PharmaLaw Regulatory Albania ofron asistencë dhe konsulencë ligjore në procedurat që

Read More

Çështje Pune

Ceshtje Pune Studio PharmaLaw Regulatory Albania  ofron konsulencë ligjore dhe përfaqësim përpara të gjitha gjykatave në

Read More

Çështje Tregtare

Si te rregjistrojme nje prone ? Studioja jonë ofron të gjithë informacionin e duhur për mënyrën

Read More

Tregtare

Studio ofron konsulencë dhe asistencë juridike për shoqëritë tregtare, në formën ligjore të ushtrimit të veprimtarisë

Read More