Fushat e Ekspertizes

Çështje Penale

Ceshtje Penale Studio ParmaLaw Regulatory ALBANIA  është maksimalisht e fokusuar në mbrojtjen ligjore dhe respektimin e

Ceshtje Administrative

Ceshtje Administrative Studio  PharmaLaw  Regulatory Albania  ofron konsulecë ligjore dhe përfaqësim përpara të gjitha gjykatave në

Ceshtje familjare

Avokat per ceshtje familjare Studio PharmaLaw Regulatory Albania ofron asistencë dhe konsulencë ligjore në procedurat që

Çështje Pune

Ceshtje Pune Studio PharmaLaw Regulatory Albania  ofron konsulencë ligjore dhe përfaqësim përpara të gjitha gjykatave në

Çështje Tregtare

Si te rregjistrojme nje prone ? Studioja jonë ofron të gjithë informacionin e duhur për mënyrën

Tregtare

Studio ofron konsulencë dhe asistencë juridike për shoqëritë tregtare, në formën ligjore të ushtrimit të veprimtarisë

Intelektuale

Studio PharmaLaw Regulatory Albania ofron shërbim në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrimin kombëtar apo

Emigracioni

Avokat per ceshtje emigracioni merr përsipër ndjekjen e të gjitha praktikave që kanë të bëjnë me

Kontrata

Studio PharmaLaw Regulatory Albania ofron konsulencë ligjore në hartimin dhe nënshkrimin e të gjitha tipologjive të

Civile

Ceshtje Civile Studio PharmaLaw Regulatory Albania ofron 1-Mbrojtja e të drejtës së pronësisë, me anë të:

Pronesia Intelektuale

Markat tregtare -   Shërbimet përfshijnë: Kryerja e hulumtimeve dhe konsultimit për regjistrim të markave Hartimi dhe

Heqje Ekspulsi

Ekspulset ndahen në dy kategori.        a.EKSPULS ADMINISTRATIV Mund të dënoheni me “Dëbim Administrativ”

Sherbime Legalizimesh

Ne u ofrojmë individëve ose bizneseve mundësinë për të përshpejtuar legalizimet dhe noterizimet e dokumenteve të

Shërbime Farmaceutike

Sherbime Farmaceutike Studio PharmaLaw Regulatory Albania ben Ofrimin e shërbimeve rregullatore farmaceutike, duke përfshirë:   Këshilla

Zgjidhje Konfliktesh

Ndërmjetësimi është një proces joformal dhe konfidencial i zgjidhjes së konfliktit, në të cilin një palë